Modificació base de cotització règim espacial de treballadors autònoms


Modificació base de cotització règim espacial de treballadors autònoms


Modificació base de cotització règim espacial de treballadors autònoms

Distingits senyors,

Els comuniquem que durant el mes de octubre (abans de l’1 de novembre), tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar.

Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2012.

Si està interessat en modificar la citada base o quota (amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’Incapacitat Temporal), els agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació possible.

Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents a 2011).

Base de cotización€/mes Tipo de Cotización contigencias comunes – cobertura IT Cuota a pagar€/mes
850,20- mínima al 2011 - 29,90 % * 254,21
916,50mínima per  treballadors de  50 anys o més a 01-01-2011, llevat d’excepcions 29,90 % 274,03
1.000 29,90 % 299
1.202 29,90 % 359,40
1.682,70màxima per treballadors de  48, 49 y 50 anys o més, llevat d’excepcions 29,90 % 503,13
3.230,10- màxima al 2011 - 29,90 % 965,80

*29,90 % = 29,80 % + 0,1 % (pels autònoms sense protecció per contingències derivades d’accidents de treball, malalties professionals i cessament d’activitat)

Així mateix, els recordem, que  la Tesoreria General de la Seguretat Social, podrà incrementar, anualment i de forma automàtica, la seva base de cotització en mateix percentatge que s’augmenti cada any les bases màximes de cotització en aquest règim especial, prèvia sol·licitud abans del dia  1 de novembre.

Aprofitem per informar-los que la Disposició addicional trentena tercera de la Llei 27/2011, estableix que a partir de l’1 de gener de 2012, i amb caràcter indefinit, els treballadors del RETA podran elegir, amb independència de la seva edat, una base de cotització que pugui arribar fins al 220 % de la base mínima de cotització que cada any s’estableixi per a aquest Règim Especial (el 2011 serien 1.870,44 €)

septiembre 29th, 2011