Serveis per a empreses

Introducció de serveis per a empreses

Empresa familiar

 • Valoració de l’empresa i estudi de viabilitat
 • Diagnosi de situació funcional i jeràrquica
 • Elaboració de l’organigrama
 • Recolçament en el canvi generacional
 • Disseny del protocol familiar

Informació

Actualitzem la nostra informació amb les novetats legislatives que afecten el desenvolupament de les àrees en les que prestem els nostres serveis.

Consultoria de dirección general

 • Col·laborem en la planificació i disseny de l’estratègia general i de les polítiques departamentals.
 • Confecció i seguiment dels indicadors de gestió.

Laboral

Confecció de nòmines i butlletins de cotització.

Societat de la informació

Assessoria especialitzada en la Llei de Serveis i Societat de la Informació:

 • Dominis web, email comercials i comerç electrònic.
 • Assessorem i tramitem el registre de fitxers davant l’Agència de Protecció de Dades.
 • Confecció dels documents previstos en la Llei i redacció del Document de Seguretat.

Anàlisi d’estats comptables

 • Situació econòmica i de resultats.
 • Anàlisi financer de la situació patrimonial.
 • Revisió dels estats comptables previs al lliurament a les Entitats financeres.

 

Comptabilitat

 • Entrada de dades per a la confecció de llibres i estats comptables.
 • Dipòsit de comptes al Registre Mercantil.
 • Disseny de sistemes de control de costos.
 • Assessoria comptable en la pròpia empresa.

Assesoria i gestió fiscal

 • Confecció i liquidació de declaracions tributàries.
 • Assessoria fiscal.
 • Representació i defensa devant l’Agència Tributària.